Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku

      Co to jest?

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku

ul. Szkolna 1

99-120 Piątek

Telefon: (+48 24) 722-13-62

Fax: (+48 24) 722-13-62

e-mail: gcuw@ugpiatek.pl

 

Ogłoszenie

w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów

w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Piątku

Zgodnie z  § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871) ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Piątku, zwanym dalej „Centrum”  z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

- wejście na teren Centrum możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym;

-przez cały czas trwania wizyty w Centrum Interesant zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących;

-na terenie Centrum wraz z Interesantem nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy;

- dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu Centrum nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących Interesantów);

-w trakcie obsługi Interesanta pracownik Centrum zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust;

-na terenie Centrum obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników Centrum

- wymagane jest zachowanie 2 m odległości między Interesantem a pracownikiem Centrum.

Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów i pracowników Centrum w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, w szczególności     z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście na teren Centrum.

Zaleca się następujące formy kontaktu Interesantów z pracownikami Centrum:

korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

    Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku

         99-120 Piątek, ul. Szkolna 1

kontakt elektroniczny lub telefoniczny:

Kierownik

e-mail: kier.gcuw@ugpiatek.pl

tel. 605 148 861

Księgowość

e-mail: gcuw@ugpiatek.pl

tel. (24) 7221362

 

/-/ Mariusz Pawłowski

Kierownik

 Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku

 

 

 

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzeniem kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież 

w wieku 15-18 lat

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku przypomina rodzicom

o obowiązku poinformowania do jakiej szkoły uczęszczają dzieci urodzone w latach 2002- 2005.

W celu dopełnienia obowiązku należy:

- zgłosić się do siedziby GCUW przy ul. Szkolnej 1 w Piątku (budynek Szkoły Podstawowej, III piętro) w godzinach od 7 00 do 15 00;

- poinformować telefonicznie (24 722-13-62)*;

- lub mailowo( gcuw@ugpiatek.pl) podając imię i nazwisko ucznia, pesel oraz dokładny       adres szkoły do której dziecko uczęszcza*.

 

* dodatkowe formy potwierdzenia realizacji obowiązku nauki przez rodziców są wprowadzone w związku z pandemią

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 316
Wprowadzony przez: Martyna Heleniak
Data opublikowania: 2020-09-15 08:36:11
Wytworzony przez: 0000-00-00 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-10-28 15:39:26 Martyna Heleniak
2020-10-28 15:38:45 Martyna Heleniak
2020-10-28 15:38:40 Martyna Heleniak
2020-10-28 15:37:36 Martyna Heleniak
2020-10-28 15:37:09 Martyna Heleniak
2020-10-28 15:37:04 Martyna Heleniak
2020-10-28 15:36:31 Martyna Heleniak
2020-10-28 15:36:18 Martyna Heleniak
2020-10-28 15:35:40 Martyna Heleniak
2020-10-28 15:34:59 Martyna Heleniak
 
Pokaż starsze